เกี่ยวกับเรา

About us

SK Technology Solar Cell Co., Ltd.

บริษัท เอสเค เทคโนโลยี โซลาร์เซลล์ จำกัด

ผู้ขับเคลื่อนบริษัท ของเรา

นำโดย คุณกัลยกานต์ ศรีชู เป็นนักธุรกิจมือใหม่ไฟแรงมีประสบการณ์ด้านงานช่างในตำแน่ง Engineer Technician ประจำบริษัท PSI บริษัท ชั้นนำของประเทศมากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากร เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้าและยังเป็นผู้บริหารร้าน Modern wax เปิดให้บริการแล้วกว่า 9 ปี

ให้บริการด้านความงามบนห้างชั้นนำ ในจังหวัด นครศรีธรรมราชและสงขลา มีแนวโน้มขยายสาขาครอบคลุมทั่วภาคใต้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงมั่นใจได้ว่าจะให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต้อสังคมแน่นอน

คุณกัลยกานต์ ศรีชู

Chief Executive Officer

Mission

พันธกิจ

มุ่งเน้นความเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนที่ดี มีสเถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

Vision

วิสัยทัศน์

เอสเค เทคโนโลยี โซลาร์เซลล์
เรามุ่งไปสู่การผลิตและบริโภคพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การจัดการบุคลากรที่มีคุณภาพบริหารองค์กรอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

Why Choose SK Technology ?

ทำไมต้องเลือกเรา

มีประสบการณ์การติดตั้งระบบ

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การติดตั้งระบบ Solsr Roof Top ทั้งรูปแบบ ON GRID, OFF GRID, และ HYBRID System

การติดตั้งและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน

โดยมีระบบการติดตั้งและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน จากช่างที่มีความชำนาญการ

ใส่ใจทุกรายละเอียด

เราใส่ใจในการดูแลซัพพอร์ตลูกค้าของเรา และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดในทุกๆ สถานการณ์ เพื่อความพึงพอใจของคุณ